ประกาศเทศบาลตำบลท่าแลง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563 (หมู่ 3 บ้านบ่อตะกั่ว)

 ประเภท : ข่าวจัดชื้อ/จัดจ้าง