ผลสรุป การสำรวจแสดงความคิดเห็น : ท่านต้องการให้ เทศบาลตำบลท่าแลง พัฒนาระบบสาธารณูปโภคด้านใดมากที่สุด ??