การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงทุจริต

Displaying 1-5 of 5 results.
แนวทางในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของข้าราชการ ประจำปีงบประมาณ 2565
แนวทางในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของข้าราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
แนวทางในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของข้าราชการ ประจำปีบงบประมาณ พ.ศ. 2563
แนวทางในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของข้าราชการ ประจำปีบงบประมาณ พ.ศ. 2562