ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบลท่าเเลง


Thalang Subdistrict Municipality


หมู่ที่ 4 บ้านน้ำลัด ตำบลท่าเเลง อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี 76130


เบอร์โทรศัพท์ : 032-409943 เบอร์โทรสาร : 032-409944


email : admin@thalang.go.th, saraban@thalang.go.th, saraban_05760503@dla.go.th