รายงานติดตามการป้องกันการทุจริตประจำปี

Displaying 1-2 of 2 results.
รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยง เกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน สำนักปลัดเทศบาลตำบลท่าแลง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน