เรื่อง การกำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าแลง สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2567 และกำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าแลง สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2568

ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!