พิธีถวายเทียนพรรษาทรงอธิฐานจิตอนุโมทนา พระราชทาน ณ วัดห้วยตะแกละ (ในวันจันทร์ ที่ 19 กันยายน 2565)

19 กันยายน 2565
 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!