เทศบาลตำบลท่าแลงแก้ไขปัญหาช่วยเหลือผู้ประสบภัยเบื้องต้นโดยการติดตั้งเครื่องสูบน้ำให้ประชาชนที่เดือดร้อน ในวันที่ 11 ตุลาคม 2565

11 ตุลาคม 2565
 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!