"โครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 กิจกรรมออกเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง" หมู่ 5 บ้านห้วยตะแกะ (28 ตุลาคม 2565)

28 ตุลาคม 2565
 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

นายพรชัย ภู่ระหงษ์ นายกเทศมนตรีตำบลท่าแลง
พร้อมด้วยรองนายก /หัวหน้าสำนักปลัด/กำนันตำบล/สมาชิกสภาเทศบาล
ผู้ใหญ่บ้าน/ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน/เจ้าหน้าที่กองสวัสฯ/อสม.ตำบลท่าแลง
ลงพื้นที่ หมู่ 5 บ้านห้วยตะแกะ ร่วมมอบถุงยังชีพ(จากสภากาชาดไทย)
และปัจจัยในการดำรงชีพ ให้ผู้ป่วยติดเตียง จำนวน 10 ราย
"โครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 กิจกรรมออกเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง"
โดยพระครูวัชรชลธรรม เจ้าคณะอำเภอท่ายาง/เจ้าอาวาสวัดชลธราราม (ท่าซิก)
พร้อมด้วยคณะสงฆ์อำเภอท่ายาง
และเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบุรี
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!