เทศบาลตำบลท่าแลง มอบข้าวสาร ไข่ไก่ ให้ผู้สูงอายุ ผุ้พิการที่มีรายได้น้อย จำนวน 14 ราย (2 พฤศจิกายน 2565)

2 พฤศจิกายน 2565
 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

✍วันพุธ ที่ 2 พฤศจิกายน 2565✍
 นายพรชัย ภู่ระหงษ์ นายกเทศมนตรีตำบลท่าแลง
มอบหมายให้
➖ นายวิเชษฐ์ แก้วชิงดวง รองนายกเทศมนตรี
➖นายสำรวย ดอกจันทร์/นายชัน เสมเถื่อน
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1
➖เจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม
 มอบข้าวสาร 5 กิโล และไข่ไก่ จำนวน 1 แผง
ให้ผู้สูงอายุ/ผู้พิการ ที่มีรายได้น้อย
หมู่ 1 /หมู่ 2/หมู่ 3/หมู่ 4 และหมู่ 10
จำนวน 14 ราย

**กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลท่าแลง**

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!