เทศบาลตำบลท่าแลง มอบรถสามล้อโยก ให้ผู้สูงอายุ หมู่ 8 บ้านหนองน้ำถ่าย จำนวน 1 ราย

28 พฤศจิกายน 2565
 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

วันจันทร์ ที่ 28 พฤศจิกายน 2565

นายพรชัย ภู่ระหงษ์ นายกเทศมนตรีตำบลท่าแลง

พร้อมด้วย 

นายวิรัตน์ ศรีประเสริฐ รองนายกเทศมนตรี

เจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม

ร่วมมอบรถสามล้อโยก ให้ผู้สูงอายุ หมู่ 8 บ้านหนองน้ำถ่าย จำนวน 1 ราย

โดยได้รับการสนับสนุนงบจัดซื้อรถสามล้อโยกจาก

นายพรชัย ภู่ระหงษ์ นายกเทศมนตรี

นายวิเชษฐ์ แก้วชิงดวง รองนายกฯ

นายวิรัตน์ ศรีประเสริฐ รองนายกฯ

นางจริยา ประจวบศิลป์ เลขานายกฯ

และนายอำพร แจ่มแจ้ง สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2

#กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลท่าแลง#

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!