โครงการจิตอาสาพัฒนา“เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” เนื่องในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย ณ ริมแม่น้ำเพชรบุรี (บ่อตะกั่ว)หมู่ที่ 3,หมู่ที่ 4 ตำบลท่าแลง วันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2565

25 พฤศจิกายน 2565
 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง