มอบผ้าห่มพระราชทาน ของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ให้กับผู้สูงอายุ ผู้พิการ ในพื้นที่ตำบลท่าแลง หมู่ 1-หมู่ 10 (จำนวน 10 ราย)

27 มกราคม 2566
 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

✍วันศุกร์ที่ 27 มกราคม 2566✍
นายพรชัย ภู่ระหงษ์ นายกเทศมนตรีตำบล
ท่าแลง
มอบหมายให้
➖นายสำรวย ดอกจันทร์ (สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1)
➖ เจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม
ลงพื้นที่เพื่อมอบผ้าห่มพระราชทาน ของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ให้กับผู้สูงอายุ ผู้พิการ ในพื้นที่ตำบลท่าแลง หมู่ 1-หมู่ 10 จำนวน 10 ราย

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!