ประสานงานเรื่องการคืนเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (ตำบลโพไร่หวาน) /ต่อบัตรผู้พิการ

8 กุมภาพันธ์ 2566
 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

 

วันพุธ ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566

นายพรชัย ภู่ระหงษ์ นายกเทศมนตรีตำบล

ท่าแลง

มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม

ลงพื้นที่ประสานงานผู้สูงอายุ กรณีคืนเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (เนื่องจากย้ายภูมิลำเนาออกจากพื้นที่ตำบลท่าแลง ) จำนวน 1 ราย ณ ตำบลโพไร่หวาน อำเภอเมืองฯ

ดำเนินการต่อบัตรผู้พิการกรณีบัตรหมดอายุ

ณ สนง. พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรีและส่งมอบบัตรที่ดำเนินการต่อเรียบร้อย หมู่ 10 จำนวน 1 ราย

กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลท่าแลง

 

 

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!