ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์โครงการเสริมความรู้-เตรียมความพร้อมก้าวสู่การเป็นผู้ช่วยคนพิการ

8 กุมภาพันธ์ 2566
 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

วันพุธ ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566

นายพรชัย ภู่ระหงษ์ นายกเทศมนตรีตำบล

ท่าแลง

มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม

ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์โครงการ “เสริมความรู้ เตรียมความพร้อม ก้าวสู่การเป็นผู้ช่วยคนพิการ”

ของสนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี

ให้ผู้จัดรายการสถานีวิทยุนพเก้าเรดิโอ และผู้ใหญ่บ้านตำบลท่าแลง ทราบและช่วยประชาสัมพันธ์โครงการฯดังกล่าว

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ การปฏิบัติงานเป็นผู้ช่วยคนพิการให้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญด้านคนพิการ และความพิการแต่ละประเภท ช่วยเรื่องการดูแล ฟื้นฟูศักยภาพในการประกอบกิจวัตรประจำวัน

ซึ่งโครงการฯดังกล่าว จะจัดในวันที่ 24 มีนาคม 2566 ณ โรงแรมรอยัลไดมอน อำเภอเมืองฯ จังหวัดเพชรบุรี

ผู้ใดสนใจสามารถขอแบบตอบรับได้ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านตำบลท่าแลง และกองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลท่าแลง และส่งแบบตอบรับ

ณ กองสวัสฯ ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 ในวัน เวลา ราชการ

รายละเอียดแบบตอบรับ และกำหนดการดังแนบ

กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลท่าแลง

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!