ช่วยเหลือด้านเงินสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาสตำบลท่าแลง

28 กุมภาพันธ์ 2566
 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

วันอังคาร ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

นายพรชัย ภู่ระหงษ์ นายกเทศมนตรีตำบล

ท่าแลง และเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม

ร่วมให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวก

ให้กับเจ้าหน้าที่จากศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดเพชรบุรี และผู้ด้อยโอกาส ที่ขอรับการช่วยเหลือด้านเงินสงเคราะห์ ตำบลท่าแลง

ซึ่งเจ้าหน้าที่ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดเพชรบุรี ได้สอบถามข้อมูลด้านที่อยู่อาศัยและรายได้ ปัญหาในครอบครัว เพื่อรวบรวมข้อมูลการในการช่วยเหลือต่อไป

กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลท่าแลง

 

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!