โครงการ สร้างการรับรู้แนวทางการป้องกันการทุจริต การให้ การรับสินบน และจริยธรรมคุณธรรมในการปฏิบัติงาน

19 มกราคม 2566
 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

โครงการสร้างการรับรู้แนวทางการป้องกันการทุจริต การให้ การเรียกรับสินบน และจริยธรรมคุณธรรมในการปฏิบัติงาน วันที่ 19 มกราคม 2566 เวลา 09.30 น-เวลา 12.00 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลท่าแลง

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!