ลงพื้นที่ครัวเรือนที่ตกเกณฑ์ด้านที่อยู่อาศัยในฐานข้อมูล จปฐ./TPMAP

11 พฤษภาคม 2566
 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

วันพฤหัสบดีที่ 11 พฤษภาคม 2566

นายพรชัย ภู่ระหงษ์ นายกเทศมนตรีตำบล

ท่าแลง มอบหมายให้

-เจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม และเจ้าหน้าที่กองช่าง

ลงพื้นที่ครัวเรือนที่ตกเกณฑ์ด้านที่อยู่อาศัยในฐานข้อมูล จปฐ./TPMAP หมู่ 2 จำนวน 1 ราย

และเป็นผู้เดือดร้อนเนื่องจากที่อยู่อาศัยมีสภาพทรุดโทรม จำเป็นให้การช่วยเหลือและซ่อมแซมให้ดีขึ้น โดยขอรับการสนับสนุนจากสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบุรี

กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลท่าแลง

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!