การตรวจติดตามเยี่ยมบ้านผู้ต้องราชทัณฑ์

14 มิถุนายน 2566
 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

วันพุธที่ 14 มิถุนายน 2566

นายพรชัย ภู่ระหงษ์ นายกเทศมนตรีตำบล

ท่าแลง มอบหมายให้

-เจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม

ลงพื้นที่ หมู่ 4 และหมู่ 9ในการตรวจติดตามเยี่ยมบ้านผู้ต้องราชทัณฑ์ประกอบอาชีพหลังจากได้รับการปล่อยตัวพ้นโทษที่อาศัยอยู่ในตำบลท่าแลง จำนวน 2 ราย และกองสวัสฯจะได้ส่งแบบสำรวจผู้ต้องราชทัณฑ์ให้เรือนจำกลางเพชรบุรีต่อไป

กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลท่าแลง

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!