ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้พิการหมู่ 2 พร้อมหัวหน้าหน่วยราชการ

7 กรกฎาคม 2566
 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

วันศุกร์ที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖

ภายใต้การอำนวยการของนายณัฏฐชัย นำพูลสุขสันติ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี มอบหมายให้ นายจงรัก เพชรเสน นายอำเภอท่ายาง

พร้อมด้วย

-นายพรชัย ภู่ระหงษ์ นายกเทศมนตรีตำบลท่าแลง

-นายสนอง เบี่ยงสวาท สาธารณะสุขอำเภอท่ายาง

-นายพีรพัฒน์ ม่วงงาม ผู้อำนวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดเพชรบุรี

-นายพิทักษ์ ผึ้งหลวง ผู้อำนวยการ รพ.สต และเจ้าหน้าที่ รพ.สต.ท่าเเลง อสม.

-กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภาเทศบาล

ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนบ้านนายบุญชู เอกจิตต์

อายุ ๖๒ ปี (พิการด้านการเคลื่อนไหว)

จากการได้รับเเจ้งว่าไม่มีญาติดูเเล และต้องการความช่วยเหลือ

โดยหน่วยงานที่ให้การช่วยเหลือจากการลงเยี่ยมฯ ดังนี้

(๑) เบื้องต้นเทศบาลตำบลท่าเเลงได้เคยให้การช่วยเหลือเเล้วในเรื่องของเงินช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อน/รถสามล้อโยก/เครื่องอุปโภคบริโภคและจะดำเนินการช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง โดยจะช่วยกันซ่อมเเซมบ้านตามที่ได้ขอรับการสนับสนุนและได้รับอนุมัติการคัดเลือกตามโครงการ “ ช่วยเหลือสร้างและซ่อมแซมบ้าน ให้ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการและผู้ประสบภัย กับหน่วยงานสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบุรี” จำนวน ๔๐,๐๐๐ บาท และให้อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นมาดูเเล ในเรื่องของการปฐมพยาบาลเบื้องต้น

(๒)ในช่วงเวลาที่ดำเนินการซ่อมเเซมบ้าน ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดเพชรบุรี จะรับมาดูเเลจนกว่าจะดำเนินการซ่อมเเซมบ้านเสร็จสมบูรณ์

(๓)รพ.สต.ท่าเเลง นำเตียงนอนผู้ป่วยมาให้ผู้พิการรายนี้ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ป่วยเเละผู้มาดูเเล โดยเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคมได้ดำเนินการรับเตียงนอนจากรพ.สต ให้กับผู้พิการเรียบร้อยแล้ว

ณ บ้านเลขที่ ๗ หมู่ ๒ ตำบลท่าเเลง อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี

กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลท่าแลง

 

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!