ลงพื้นที่พร้อมหัวหน้าหน่วยราชการเยี่ยมเยียนและร่วมมอบเครื่องอุปโภค-บริโภค และรวมทั้งร่วมส่งนายบุญชู เอกจิตต์ เข้าพักพิงที่ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดเพชรบุรี เป็นการชั่วคราว

12 กรกฎาคม 2566
 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

วันพุธที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๖

นายจงรัก เพชรเสน นายอำเภอท่ายาง

พร้อมด้วย

-พ.อ.กรกานต์ นาเวชวนิชกุล ผอ.กอ.รมน.จังหวัดเพชรบุรี

-นายพรชัย ภู่ระหงษ์ นายกเทศมนตรีตำบลท่าแลง

-นายวิรัตน์ ศรีปนะเสริฐ รองนายกฯ

-สัสดีอำเภอท่ายาง

-นายสนอง เบี่ยงสวาท สาธารณะสุขอำเภอท่ายาง

-นายพีรพัฒน์ ม่วงงาม ผู้อำนวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดเพชรบุรี

-เจ้าหน้าที่ รพ.สต.ท่าเเลง อสม.

-กำนันตำบลท่าแลง ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภาเทศบาล

-เจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม

ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนและร่วมมอบเครื่องอุปโภค-บริโภค ให้กับนายบุญชู เอกจิตต์

อายุ ๖๒ ปี (พิการด้านการเคลื่อนไหว)

รวมทั้งร่วมส่งนายบุญชู เอกจิตต์ เข้าพักพิงที่ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดเพชรบุรี เป็นการชั่วคราว จนกว่าจะดำเนินการซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้แล้วเสร็จ ตามที่เทศบาลตำบลท่าแลงได้ดำเนินการขอรับการสนับสนุนและได้รับการอนุมัติจากสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบุรี เป็นเงินจำนวน ๔๐,๐๐๐ บาท

ณ บ้านเลขที่ ๗ หมู่ ๒ ตำบลท่าเเลง อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี

เทศบาลตำบลท่าแลง ขอขอบคุณทุกหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนและอนุเคราะห์ มา ณ โอกาสนี้

กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลท่าแลง

 

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!