ลงพื้นที่ต้อนรับหน่วยงานราชการและร่วมมอบ ปูนซีเมนต์ สุขภัณฑ์ชักโครก วงกบประตูหน้าต่าง ให้กับผู้พิการด้านการเคลื่อนไหว

23 สิงหาคม 2566
 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

วันพุธที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๖

พ.อ.กรกานต์ นาเวชนิชกุล รอง ผอ.กอ.รมน.จังหวัดเพชรบุรี

พร้อมด้วย นายวรรณวุฒิ แตงอวบ ที่ปรึกษา กอ.รมน. ลงพื้นที่ หมู่ ๒ ต.ท่าแลง

ร่วมมอบ ปูนซีเมนต์ สุขภัณฑ์ชักโครก วงกบประตู หน้าต่าง ให้กับบ้านนายบุญชู เอกจิตต์

(ผู้พิการด้านการเคลื่อนไหว) เพื่อใช้ในการซ่อมแซมบ้านเพิ่มเติม

ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบุรี จำนวน ๔๐,๐๐๐ บาท ของโครงการ "ช่วยเหลือสร้างและซ่อมแซมบ้านให้กับผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส และผู้ประสบภัย"

โดยมี....

๑.นายจงรัก เพชรเสน นายอำเภอท่ายาง

๒.นางสาวศิริพร บัวไสว พัฒนาการอำเภอท่ายาง

๓. นายพรชัย ภู่ระหงษ์ นายกเทศมนตรีตำบลท่าแลง

๔. นายวิรัตน์ ศรีประเสริฐ รองนายกเทศมนตรีฯ

๕.นายเฉลา สุวรรณชาติ กำนันตำบลท่าแลง

๖. นายประกิจ รื่นบรรเทิง ผู้ใหญ่บ้าน ม.๒

๗.นายบุญรอด จันทร ผู้ใหญ่บ้าน ม.๓

๘.นายบุญเลี่ยม สุ่มเพชร ผู้ใหญ่บ้าน ม.๕

๙.นายบรรชา แก้วชิงดวง ผู้ใหญ่บ้าน ม.๑๐

๑๐.เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลท่าแลง (กองสวัสดิการสังคม/กองช่าง/กองประปา/ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)

ร่วมให้การต้อนรับ และร่วมมือ ร่วมแรง ดำเนินการในการซ่อมแซมบ้านผู้พิการดังกล่าว

ณ บ้านเลขที่ ๗ หมู่ ๒ ต.ท่าแลง อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี

เทศบาลตำบลท่าแลง ขอขอบคุณทุกท่านในความร่วมมือเป็นอย่างดี มา ณ โอกาสนี้

กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลท่าแลง

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!