ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี พร้อมด้วยนายกเหล่ากาชาด มอบบ้าน โครงการ "ช่วยเหลือสร้างและซ่อมแซมบ้านให้ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ และผู้ประสบภัยต่างๆในจังหวัดเพชรบุรี"

24 ตุลาคม 2566
 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

วันอังคารที่ 24 ตุลาคม 2566

-นายพรชัย ภู่ระหงษ์ นายกเทศมนตรีตำบลท่าแลง

-นายสุทัศน์ อุ่นใจ ปลัดเทศบาลตำบลท่าแลง

-นายเฉลา สุวรรณชาติ กำนันตำบลท่าแลง

-สมาชิกสภาเทศบาลฯ

-ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2 หมู่ 5 และหมู่ 6

-เจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม

ร่วมให้การต้อนรับ

นายณัฏฐชัย นำพูลสุขสันติ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี

นางพิณณ์ชิตา นำพูลสุขสันติ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบุรี

นายจงรัก เพชรเสน นายอำเภอท่ายาง

และหัวหน้าหน่วยงานราชการ พร้อมเจ้าหน้าที่

ในการลงพื้นที่มอบบ้าน และถุงเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับลูกชายแทนนายบุญชู เอกจิตต์

หมู่ 2 ตำบลท่าแลง ตามโครงการ "ช่วยเหลือสร้างและซ่อมแซมบ้านให้ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ และผู้ประสบภัยต่างๆในจังหวัดเพชรบุรี ประจำปี 2566"

ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณการซ่อมแซมฯ จากสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบุรี จำนวน 40,000 บาท

เทศบาลตำบลท่าแลงขอขอบคุณ ทุกหน่วยงานมา ณ โอกาสนี้

กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลท่าแลง

 

 

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!