เทศบาลตำบลท่าแลง ลงพื้นที่ร่วมกับเจ้าหน้าที่ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งเยี่ยมบ้านนายสุริยา อยู่ฉิม

27 พฤศจิกายน 2566
 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

วันจันทร์ ที่ 27 พฤศจิกายน 2566

นายพรชัย ภู่ระหงษ์ นายกเทศมนตรีตำบลท่าแลง

มอบหมายให้ นายวิรัตน์ ศรีประเสริฐ รองนายกฯ

นายสุทัศน์ อุ่นใจ ปลัดเทศบาลตำบลท่าแลง

เจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม พร้อมด้วย ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 10 ลงพื้นที่ ร่วมกับเจ้าหน้าที่ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดเพชรบุรี

ตรวจติดตามเยี่ยมบ้านของนายสุริยา อยู่ฉิม พร้อมให้การช่วยเหลือ

 

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!