สนับสนุนของขวัญ "งานวันคนพิการสากลจังหวัดเพชรบุรี"

20 ธันวาคม 2566
 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

วันพุธที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๖

นายพรชัย ภู่ระหงษ์ นายกเทศมนตรีตำบลท่าแลง มอบหมายให้

-เจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม เป็นตัวแทนมอบสนับสนุนของขวัญ (ผ้าห่มนวม จำนวน 4 ผืน)

ให้สำนักงานพัฒนาสังคมฯ

เพื่อใช้ในกิจกรรม “งานวันคนพิการสากลจังหวัดเพชรบุรี ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖”

ซึ่งจะจัดงานในวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๖

ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเพชรบุรี

กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลท่าแลง

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!