ร่วมงาน "วันคนพิการสากลจังหวัดเพชรบุรี"

22 ธันวาคม 2566
 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

วันศุกร์ที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๖

นายพรชัย ภู่ระหงษ์ นายกเทศมนตรีตำบล

ท่าแลง มอบหมายให้

-เจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม อำนวยความสะดวก รับ-ส่ง ผู้พิการตำบลท่าแลง จำนวน 4 ราย

ร่วมงานวันคนพิการสากลจังหวัดเพชรบุรี ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖

และได้ขอรับการสนับสนุนรถสามล้อโยกให้กับผู้พิการตำบลท่าแลง รายนายบุญเลิศ จ้อยจิตร์ จำนวน 1 คัน

โดยมี…นายณัฎฐชัย นำพูลสุขสันต์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดครั้งนี้

กิจกรรมภายในงานรายละเอียดกำหนดการ

ดังแนบ

ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเพชรบุรี

กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลท่าแลง

 

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!