นายกเทศมนตรีตำบลท่าแลง พร้อมคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม และผอ.รพ.สต เจ้าหน้าที่ อสม ลงพื้นที่มอบผ้าอ้อมให้ผู้ป่วยติดเตียง หมู่ 6 และหมู่ 9

25 ธันวาคม 2566
 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

วันจันทร์ที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๖

นายพรชัย ภู่ระหงษ์ นายกเทศมนตรีตำบล

ท่าแลง พร้อมด้วยรองนายก ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๙

เจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม ลงพื้นที่ร่วมกับ

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล

ท่าแลง เจ้าหน้าที่รพ.สต และอสม.ในการดำเนิน

“โครงการผ้าอ้อมผู้ใหญ่ สำหรับบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลที่มีภาวะปัญหาการกลั้นปัสสาวะหรืออุจจาระไม่ได้ ปีงบประมาณ ๒๕๖๗” โดยมอบผ้าอ้อมให้กับผู้ป่วยติดเตียงตำบลท่าแลง

เพื่อเป็นการช่วยลดค่าใช้จ่ายให้กับผู้ป่วยติดเตียงตำบลท่าแลง หมู่ ๖ และหมู่ ๙ จำนวน ๙ ราย

โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลท่าแลง

กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลท่าแลง

 

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!