นายกเทศมนตรีตำบลท่าแลง พร้อมสมาชิกสภาเทศบาล เจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม และผอ.รพ.สต เจ้าหน้าที่ อสม ลงพื้นที่มอบผ้าอ้อมให้ผู้ป่วยติดเตียง หมู่ 3 หมู่ 4 หมู่ 5 และหมู่ 7

26 ธันวาคม 2566
 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

วันอังคารที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๖

นายพรชัย ภู่ระหงษ์ นายกเทศมนตรีตำบล

ท่าแลง พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล

เจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม ลงพื้นที่ร่วมกับ

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล

ท่าแลง เจ้าหน้าที่รพ.สต และอสม.ในการดำเนิน

“โครงการผ้าอ้อมผู้ใหญ่ สำหรับบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลที่มีภาวะปัญหาการกลั้นปัสสาวะหรืออุจจาระไม่ได้ ปีงบประมาณ ๒๕๖๗”

โดยมอบผ้าอ้อมให้กับผู้ป่วยติดเตียงตำบล

ท่าแลงเพื่อเป็นการช่วยลดค่าใช้จ่ายให้กับผู้ป่วยติดเตียงตำบลท่าแลง หมู่ ๓ หมู่ ๔ หมู่ ๕ และหมู่ ๗ จำนวน ๕ ราย

โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลท่าแลง

กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลท่าแลง

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!