ลงพื้นที่มอบเครื่องอุปโภค-บริโภค ให้ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ตำบลท่าแลง 15 ราย

28 ธันวาคม 2566
 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

วันพฤหัสบดีที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๖

นายพรชัย ภู่ระหงษ์ นายกเทศมนตรีตำบล

ท่าแลง มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม ลงพื้นที่อำนวยความสะดวก ให้กับ

คุณศิวัช ศุภจิตมงคล และคุณสิริรัตน์ บูรณะมนตรี

เนื่องจากมีความประสงค์จะมอบข้าวสาร เครื่องอุปโภค-บริโภคให้ผู้สูงอายุ ผู้พิการ

ในพื้นที่ตำบลท่าแลง จำนวน ๑๕ ราย ที่มีรายได้น้อยและได้รับความเดือดร้อนให้ได้รับประโยชน์ต่อไป

เทศบาลตำบลท่าแลง ขอขอบคุณ

คุณศิวัช ศุภจิตมงคล คุณสิริรัตน์ บูรณะมนตรี

และครอบครัว เป็นอย่างสูง

กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลท่าแลง

 

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!