นายกเทศมนตรีตำบลท่าแลงร่วมให้การต้อนรับเจ้าหน้าที่ ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดเพชบุรี ในการลงพื้นที่ช่วยเหลือ (ผู้มีรายได้น้อย/ผู้ด้อยโอกาส)

8 มกราคม 2567
 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

วันจันทร์ที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๗

นายพรชัย ภู่ระหงษ์ นายกเทศมนตรีตำบลท่าแลง พร้อมด้วย

นายสุทัศน์ อุ่นใจ ปลัดเทศบาลตำบลท่าแลง และเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม

ร่วมให้การต้อนรับ เจ้าหน้าที่ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดเพชรบุรี และชาวบ้านตำบลท่าแลง ผู้มีรายได้น้อย จำนวน ๒๔ คน และผู้ด้อยโอกาส จำนวน ๘ คน ของหมู่ที่ ๑-๑๐ ที่ร่วมให้ข้อมูลครอบครัว รายได้ สภาพความเป็นอยู่

จากผู้ที่ขอความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม (ผู้มีรายได้น้อย/ผู้ด้อยโอกาส) และมอบข้าวสารให้กับชาวบ้าน

โดยช่วงเช้าเป็นการตรวจสอบข้อมูล/ตรวจเอกสาร จากเจ้าหน้าที่ศูนย์คุ้มครองฯ และช่วงบ่ายลงพื้นที่ตรวจสอบที่อยู่อาศัย ของชาวบ้านตำบลท่าแลงผู้มีรายได้น้อย เพื่อเป็นเอกสารและข้อมูลในการให้ความช่วยเหลือของศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดเพชรบุรี ต่อไป

กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลท่าแลง

 

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!