ชาวตำบลท่าแลง ขอขอบคุณ คุณชัยยะ อังกินันทน์ (นายก อบจ. เพชรบุรี)

27 กุมภาพันธ์ 2567
 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

- ที่สนับสนุนติดตั้งเสาไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ บริเวณ หมู่ที่ 4 บ้านน้ำลัด - หมู่ที่ 5 บ้านห้วยตะแกะ

ตำบลท่าแลง อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!