กำหนดการออกหน่วยบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

13 มีนาคม 2567
 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

เทศบาลตำบลท่าแลง ได้ดำเนินการโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี พ.ศ. 2567

จึงขอเชิญประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลท่าแลง ที่มีสุนัขและแมว ฯลฯ มารับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

ตามวัน เวลา และสถานที่ ดังกล่าว