นายกเทศมนตรีตำบลท่าแลง พร้อมสมาชิกสภาเทศบาล เจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม และผอ.รพ.สต เจ้าหน้าที่ อสม ลงพื้นที่มอบผ้าอ้อมให้ผู้ป่วยติดเตียง หมู่ 3 หมู่ 4 หมู่ 6 หมู่ 7 และหมู่ 9

25 มีนาคม 2567
 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

วันจันทร์ที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๗

นายพรชัย ภู่ระหงษ์ นายกเทศมนตรีตำบล

ท่าแลง พร้อมด้วย

-นายชัน เสมเถื่อน สมาชิกสภาเทศบาล

-เจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม ลงพื้นที่ร่วมกับ

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล

ท่าแลง เจ้าหน้าที่รพ.สต และอสม.

-ผู้ใหญ่บ้านหมู่ ๖/หมู่ ๙

ในการดำเนิน

“โครงการผ้าอ้อมผู้ใหญ่ สำหรับบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลที่มีภาวะปัญหาการกลั้นปัสสาวะหรืออุจจาระไม่ได้ ปีงบประมาณ ๒๕๖๗”

โดยมอบผ้าอ้อมให้กับผู้ป่วยติดเตียงตำบล

ท่าแลงเพื่อเป็นการช่วยลดค่าใช้จ่ายให้กับผู้ป่วยติดเตียงตำบลท่าแลง หมู่ ๓ /หมู่ ๔ /หมู่ ๕ /หมู่๖/หมู่ ๗และหมู่ ๙ จำนวนทั้งสิ้น ๑๓ ราย

ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลท่าแลง

ทั้งนี้ เทศบาลตำบลตำบลท่าแลง ขอขอบคุณ #ส.จ.ธนภัทร (หมู) ทองธนบดีกุล ที่ร่วมลงพื้นที่เยี่ยมผู้สูงอายุตำบลท่าแลงและมอบผ้าอ้อมในครั้งนี้ด้วย

กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลท่าแลง

 

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!