เทศบาลตำบลท่าแลง จัดโครงการสืบสานประเพณีวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุแห่งชาติ

13 เมษายน 2567
 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

วันเสาร์ที่ ๑๓ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๗

เทศบาลตำบลท่าแลง

จัดโครงการสืบสานประเพณีวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

กิจกรรมภายในงาน

-เจริญพระพุทธมนต์

-การแสดงกลองยาว

-ตรวจสุขภาพ

-สรงนำ้พระพุทธรูป

-รดนำ้จอพรผู้สูงอายุ เพื่อความเป็นศิริมงคล

-มอบของที่ระลึกให้ผู้สูงอายุ

⇒ขอขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วม ร่วมด้วยช่วยกัน สร้างกิจกรรมดีๆ

⇒ขอบคุณกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านทั้ง ๑๐ หมู่บ้าน

⇒ขอบคุณสมาชิกสภาเทศบาล

⇒ขอบคุณเจ้าหน้าที่อสม.

⇒ขอบคุณประธานชมรมและสมาชิก(ชมรมผู้สูงอายุตำบลท่าแลง)

⇒ขอบคุณทีมงานกลองยาวที่สร้างความสนุกสนาน

⇒ขอบคุณพี่น้องประชาชน และผู้สูงอายุทุกหมู่

ที่ได้ร่วมกันนำอาหารคาวหวาน ร่วมทำบุญในครั้งนี้

⇒สุดท้ายขอขอบคุณคณะผู้บริหาร/เจ้าหน้าที่เทศบาลทุกคนที่ร่วมด้วยช่วยกัน ร่วมแรง ร่วมใจ จนงานสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

ขอขอบคุณทุกคนค่ะ

กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลท่าแลง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!