ร่วมต้อนรับ นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมต.ว่าการกระทรวงสาธารณสุข และรับฟังสรุปการดำเนินงาน "ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ เสริมสร้างสุขภาพ จังหวัดเพชรบุรี"

13 พฤษภาคม 2567
 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

วันจันทร์ที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๗

นายพรชัย ภู่ระหงษ์ นายกเทศมนตรีตำบลท่าแลง มอบหมายให้นางจริยา ประจวบศิลป์ เลขานุการนายกฯ พร้อมด้วย หัวหน้าสำนักปลัด เจ้าหน้าที่เทศบาลฯ และสมาชิกสภาเทศบาล

ร่วมต้อนรับนายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และเข้าร่วมรับฟังสรุปการดำเนินงาน "ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ สร้างเสริมสุขภาพ จังหวัดเพชรบุรี เพื่อติดตามการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การทำงานของ สสส.ในการขับเคลื่อน ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ให้ชุมชนเข้มแข็ง ยกระดับคุณภาพชีวิต สร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจและอาชีพ

ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง อำเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี

#สำนักปลัด # กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลท่าแลง

 

 

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!