นายพรชัย ภู่ระหงษ์ นายกเทศมนตรีตำบลท่าแลง ให้การต้อนรับ ปลัดอำเภอท่ายาง ในการมอบถุงธารน้ำใจ และสอบถามความเดือดร้อนผู้สูงอายุ

15 พฤษภาคม 2567
 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

วันพุธที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๗

นายพรชัย ภู่ระหงษ์ นายกเทศมนตรีตำบลท่าแลง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม

ให้การต้อนรับ นายเปรมพงศ์ พูลพัฒน์ ปลัดอำเภอท่ายาง ในการลงพื้นที่เยี่ยมเยียนผู้สูงอายุ ราย นายบำรุง เครื่องทิพย์ พร้อมมอบชุดธารน้ำใจ และสอบถามข้อมูลความเดือดร้อนเพื่อให้การช่วยเหลือในการซ่อมแซมที่อยู่อาศัยต่อไป

กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลท่าแลง

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!