ประกาศเทศบาลตำบลท่าแลง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนสังกัดคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 3 โรงเรียน สำหรับช่วงปิดภาคเรียน (เดือนเมษายนถึงพฤษภาคม 2567)

7 กุมภาพันธ์ 2567
 ประเภท : 
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!