วันที่ประกาศหัวข้อ
22 กุมภาพันธ์ 2567ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายเลียบคลองชลประทาน จากสะพานวัดเขา ปากช่อง-ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม หมู่ 7 บ้านแม่เบื้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
20 กุมภาพันธ์ 2567จ้างปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งท่องเที่ยว หมู่ ๑ บ้านคอละออม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 กุมภาพันธ์ 2567จ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งท่องเที่ยว หมู่ ๑๐ บ้านชลประทานราษฎร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 กุมภาพันธ์ 2567จ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งท่องเที่ยว หมู่ ๓ บ้านบ่อตะกั่ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 กุมภาพันธ์ 2567ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน รายการ พัดลมผนัง สำหรับใช้งานของกองสวัสดิการสังคม จำนวน ๒ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง