ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 241 ถึง 250 จากข้อมูล 311
หัวข้อ
จ้างจัดทำอาหารกลางวัน รายการ ทาโกะยากิ สำหรับโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างจัดทำอาหารกลางวัน รายการ ซูชิ สำหรับโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างจัดทำน้ำผลไม้ปั่น สำหรับโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างจัดทำขนมหวาน รายการ ไอติมกะทิและไอติมหลอด สำหรับโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างจัดทำขนมหวาน รายการ เครปญี่ปุ่น สำหรับโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างจัดทำขนมหวาน รายการ เครปญี่ปุ่น สำหรับโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศสำนักปลัด จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างติดตั้งเต็นท์,โต๊ะและเก้าอี้ สำหรับโครงการจัดงานวันเด็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อวัสดุสำนักงาน สำหรับสำนักปลัด จำนวน ๓๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง