ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 51 ถึง 60 จากข้อมูล 224
หัวข้อ
จ้างจัดดอกไม้ สำหรับโครงการสืบสานประเพณีวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างการแสดงกลองยาว สำหรับโครงการสืบสานประเพณีวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อวัสดุก่อสร้าง รายการ เหล็กแปปน้ำ เพื่อใช้ทำราวกันตกที่หมู่ ๒ บ้านท่าเหว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการ เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน จำนวน ๑ เครื่อง สำหรับกองการประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ สำหรับซ่อมแซมผิวจราจร หมู่ที่ ๑๐ บ้านชลประทานราษฎร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายเลียบคลองชลประทาน จากสะพานวัดเขา ปากช่อง-ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม หมู่ 7 บ้านแม่เบื้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์สำนักปลัด จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อวัสดุก่อสร้าง สำหรับงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำหรับงานกองสวัสดิการสังคม จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างล้างทำความสะอาดพร้อมตรวจเช็คน้ำยาเครื่องปรับอากาศห้องศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง