แผนอัตรากำลัง

Displaying 1-5 of 38 results.
กำหนดโครงสร้างส่วนราชการ เทศบาลตำบลท่าแลง
แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2567 - 2569
ประกาศเทศบาลตำบลท่าแลง เรื่อง ผลการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง
เรื่อง แต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง
เรื่อง แต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล