แผนอัตรากำลัง

Displaying 21-25 of 38 results.
แผนอัตรากำลัง 3 ปี พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล บุคลากรทางการศึกษา และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 -2566 ฉบับปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารงานทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2564
ประกาศเทศบาลตำบลท่าแลง เรื่อง กำหนดนโยบายในการบริหารงานของผู้บริหารในการบริหารทรัพยากรบุคคล
เรื่อง ประชาสัมพันธ์เอกสารนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารงานทรัพยากรบุคคล