แผนอัตรากำลัง

Displaying 31-35 of 38 results.
เรื่อง กำหนดโครงสร้างและการแบ่งส่วนราชการ ของเทศบาลตำบลท่าแลง ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566)
เรื่อง แผนอัตรากำลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ 2564-2566)
แผนอัตรากำลัง-3-ปีเทศบาลตำบลท่าแลง-2564-2566
ประกาศเทศบาลตำบลท่าแลง เรื่อง แผนอัตรากำลัง 3 ปี (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 1/2561 ) ประจำปีงบประมาณ 2561 - 2563
แผนอัตรากำลังสามปี (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 1/2561)