ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 41 ถึง 50 จากข้อมูล 183
หัวข้อ
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานคอมพิวเตอร์ของกองการประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อวัสดุสำนักงาน รายการ กระดาษความร้อน สำหรับกองการประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ส่วนกลางของกองการประปา หมายเลขทะเบียน ขคก ๙๐๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายเลียบคลองชลประทาน จากสะพานวัดเขา ปากช่อง-ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม หมู่ 7 บ้านแม่เบื้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัชบ้าพร้อมอุปกรณ์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารีกรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตตราชนารี พ.ศ.๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกวดราคาซื้อระบบเสียงไร้สายระบบ UHF/FM ในเขตเทศบาลตำบลท่าแลง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
จ้างแต่งหน้า ทำผม และชุดแต่งกายผู้ทำการแสดง สำหรับงานโครงการจัดงานมหกรรมการเกษตรและของดีท่ายาง ครั้งที่ ๓๑ ประจำปี ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ทำยาหม่องไพรตามโครงการส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ทำแซนวิชผ้าห่มตามโครงการส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างจัดทำป้ายโครงการส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตามหลักปรัชญาเศรษกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง