ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 51 ถึง 60 จากข้อมูล 183
หัวข้อ
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายเลียบคลองชลประทาน จากสะพานวัดเขา ปากช่อง-ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม หมู่ 7 บ้านแม่เบื้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ซื้อน้ำดื่มและน้ำแข็งสำหรับงานโครงการจัดงานมหกรรมการเกษตรและของดีท่ายาง ครั้งที่ ๓๑ ประจำปี ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างแต่งหน้า ทำผม และชุดแต่งกายสาวงาม นางหาบ และผู้ถือป้าย สำหรับงานโครงการจัดงานมหกรรมการเกษตรและของดีท่ายาง ครั้งที่ ๓๑ ประจำปี ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างจัดทำป้ายสำหรับการเดินขบวน โครงการจัดงานมหกรรมการเกษตรและของดีท่ายาง ครั้งที่ ๓๑ ประจำปี ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร รายการ ชุดปั๊มน้ำบาดาล สำหรับกิจการประปาของเทศบาลตำบลท่าแลง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิง หมายเลขทะเบียน บธ ๖๔๔๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งท่องเที่ยว หมู่ ๑๐ บ้านชลประทานราษฎร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งท่องเที่ยว หมู่ ๑๐ บ้านชลประทานราษฎร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อวัสดุสำนักงาน (ผงหมึก) สำหรับเครื่องถ่ายเอกสารสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน รายการ พัดลมผนัง สำหรับใช้งานของกองสวัสดิการสังคม จำนวน ๒ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง