ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 81 ถึง 90 จากข้อมูล 311
หัวข้อ
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานคอมพิวเตอร์ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ของงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สำนักปลัด จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างซ่อมแซมประตูบานกระจกสำนักงานเทศบาลตำบลท่าแลง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อวัสดุก่อสร้าง สำหรับใช้ในการตรวจรับงานจ้างในงานก่อสร้างของเทศบาลตำบลท่าแลง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายสำหรับผู้ปฏิบัติงานประจำรถบรรทุกขยะของเทศบาลตำบลท่าแลง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างก่อสร้างคลองส่งน้ำดาดคอนกรีต หมู่ 8 บ้านหนองน้ำถ่าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายเลียบคลองชลประทาน จากสะพานวัดเขา ปากช่อง-ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม หมู่ 7 บ้านแม่เบื้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ซื้อวัสดุจราจร เพื่อติดกระจกโครงการจราจร หมู่ ๓ บ้านบ่อตะกั่ว จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อวัสดุจราจร เพื่อติดกระจกโค้งจราจร หมู่ ๓ บ้านบ่อตะกั่ว จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อวัสดุจราจร เพื่อติดกระจกโครงการจราจร หมู่ ๓ บ้านบ่อตะกั่ว จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง